Μεγιστοποιήστε το δυναμικό
των εγκαταστάσεών σας

Διαχειριστείτε το δίκτυό σας και προσελκύστε επισκέπτες
χάρη στην πολυκάναλη συλλογή μας κριτικών.

Αποκτήστε αστέρια Google!

Κερδίστε σε προβολή, βελτιστοποιήστε τις καμπάνιες σας και αυξήστε κατά 17 % τα κλικ προς τον ιστότοπό σας.

Η φωνή των πελατών σας
είναι η καλύτερή σας διαφήμιση

Δείξτε ότι όσοι αγόρασαν είναι ευχαριστημένοι και προβάλλετε τα πλεονεκτήματά σας
ως ηλεκτρονικός έμπορος απαντώντας τους μέσω μια κεντρικής πλατφόρμας.

Η αξιολόγηση πελατών είναι ένα τεχνικό προϊόν με πολλαπλά αποτελέσματα μάρκετινγκ. Ενεργεί κυρίως στην ορατότητα , την εμπιστοσύνη , την αφοσίωση και την μετατροπή .

Verified Reviews

Συλλογή Κριτικών

 • Αγορά
  online
 • Αγορά
  στο κατάστημα
 • Αποστολή
  email
 • Υποβολή κριτικών
 • Επεξεργασία της αξιολόγησης
 • Δημοσίευση
 • Αστέρια
Verified Reviews

Οι αξιολογήσεις

Κριτική ιστότοπου

Εμφάνιση αστεριών
στο AdWords

Κριτικές ενσωματωμένες σε
Google και Shopping

Σφραγίδα αξιοπιστίας
χάρη στα widget

Κριτική προϊόντος

Αστέρια
στο PLA

Ενοποίηση εμπλουτισμένων τμημάτων

Improving the
product catalog

The number one determining factor
for 91% of consumers

Κριτική καταστήματος

Προσόντα του δικτύου σας

Σχόλια πελατών μεταξύ καναλιών

Βελτίωση της
πολυκάναλης προσφοράς σας

Καλύτερη ορατότητα
των φυσικών καταστημάτων σας

Verified Reviews

Τα αρνητικά μας

Οι ετικέτες μας
Η ανταπόκρισή μας
Τα ποσοστά επιστροφής μας
Προσαρμοσμένο
Κοινωνικά
Μετριασμός
Στατιστικά
Αναφορές
Verified Reviews

Λειτουργικότητες

Διενεργήστε έρευνα στους πελάτες σας
Προσαρμογή email
Προσαρμογή φόρμας
Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης
Λογαριασμός μετριασμού
Προσαρμογή προθεσμιών
Ενοποίηση widget
Δημιουργία του πιστοποιητικού σας
Εφαρμογή facebook
Στατιστικά εργαλεία
Υποστήριξη πελατών
Νέα χαρακτηριστικά

Λάβετε δωρεάν τεκμηρίωση !

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ;

Να με καλέσετε